# مشاوره_جهت_امتحان_فیزیک_هالیدی_2

تدریس خصوصی فیزیک هالیدی 2 ( فیزیک عمومی 2 فیزیک الکتریسیته )

  فصل اول بار و ماده  فصل دوم میدان الکتریکی فصل سوم قانون گاوس  فصل چهارم پتانسیل الکتریکی فصل پنجم خازن ها و دی الکتریک فصل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید