# تدریس_خصوصی_کنترل_مدرن_در_تهران

تدریس خصوصی کنترل مدرن توسط رتبه اول کارشناسی ارشد برق دانشگاه خواجه نصیر

فصل اول: آشنایی با مفاهیم جبر خطی و مقدمات ریاضی فضاهای برداری ترکیبهای خطی و پایه ها تغییرپایه در فضای nبعدی نگاشتهای خطی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید