# تدریس_خصوصی_کنترل_خطی

تدریس کنترل خطی(اتوماتیک) توسط رتبه اول کارشناسی ارشد برق دانشگاه خواجه نصیر

تدریس کنترل خطی(اتوماتیک) توسط رتبه اول کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در رشته‌های مهندسی بخصوص مهندسی برق، مکانیک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید

تدریس خصوصی دروس رشتۀ مهندسی برق توسط رتبه اول کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیر

تدریس دروس پایه:‏ ریاضی 1 ریاضی 2 فیزیک 1 فیزیک 2 آمار و احتمال معادلات دیفرانسیل تدریس دروس اصلی: ریاضی مهندسی مدار1 مدار 2 کنترل خطی سیگنال‌ها و سیستم‌ها الکترونیک 1  الکترونیک 2 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید