# تدریس_خصوصی_معادلات_دیفرانسیل_معمولی

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل توسط رتبه اول کارشناسی ارشد برق دانشگاه خواجه نصیر

معادله دیفرانسیل مرتبه اول --- ماهیت معادلات دیفرانسیل و طبقه بندی آنها--- معادله دیفرانسیل جدا شدنی و تبدیل به آن ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 37 بازدید