# تدریس_خصوصی_معادلات_دیفرانسیل

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل توسط رتبه اول کارشناسی ارشد برق دانشگاه خواجه نصیر

معادله دیفرانسیل مرتبه اول --- ماهیت معادلات دیفرانسیل و طبقه بندی آنها--- معادله دیفرانسیل جدا شدنی و تبدیل به آن ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 34 بازدید

تدریس خصوصی دروس رشتۀ مهندسی برق توسط رتبه اول کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیر

تدریس دروس پایه:‏ ریاضی 1 ریاضی 2 فیزیک 1 فیزیک 2 آمار و احتمال معادلات دیفرانسیل تدریس دروس اصلی: ریاضی مهندسی مدار1 مدار 2 کنترل خطی سیگنال‌ها و سیستم‌ها الکترونیک 1  الکترونیک 2 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید