# تدریس_خصوصی_فیزیک_عمومی_2

تدریس خصوصی فیزیک هالیدی 2 ( فیزیک عمومی 2 فیزیک الکتریسیته )

  فصل اول بار و ماده  فصل دوم میدان الکتریکی فصل سوم قانون گاوس  فصل چهارم پتانسیل الکتریکی فصل پنجم خازن ها و دی الکتریک فصل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید

تدریس فیزیک 2 دانشگاه توسط رتبه اول کارشناسی ارشد برق دانشگاه خواجه نصیر

تدریس فیزیک 2 دانشگاه توسط رتبه اول کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با توجه به اینکه درس فیزیک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید