# تدریس_خصوصی_ریاضی_مهندسی_پیشرفته

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی توسط رتبه اول کارشناسی ارشد مهندسی برق خواجه نصیر

فصل اول: سری فوریه سری فوریه: شرایط وجود سری فوریه محاسبه ضرایب سری فوریه تقارن زوج، تقارن فرد و تقارن نیم موج قضیه پارسوال گسترش زوج ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید