# تدریس_آنلاین_فیزیک_1

تدریس خصوصی فیزیک یک دانشگاه (فیزیک عمومی برای کلیه رشته های دانشگاهی)

  مکانیک: اندازه گیری  بردارها  سینماتیک یک و دو بعدی  قوانین نیوتون  نیروی اصطکاک  کار و انرژی  پایستگی انرژی  سیستم های ذرات و مرکز جرم  برخورد سینماتیک دورانی  دینامیک دورانی   ترمودینامیک: قانون صفرم، اول ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید