تدریس دروس دانشگاهی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: مسعود کحالی مقدم - ۱۳٩۳/۸/۱۱

تدریس خصوصی کنترل مدرن توسط رتبه اول کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

درس کنترل مدرن یکی از دروس تخصصی در رشته مهندسی برق گرایش کنترل است که در این درس با روش ها و قضایای کنترلی که در سیستم های پیشرفته مورد استفاده قرار میگیرد آشنا میشیم. همچنین در بسیاری از رشته های مهندسی در مقطع کارشناسی ارشد, این درس به عنوان یکی از دروس اصلی به دانشجویان داده می شود. در درس کنترل مدرن، باید مباحثی که در درس کنترل خطی بیان شده است را بدانیم زیرا از مفاهیم آن ها به کرات استفاده می شود هرچند که روش و نگرش ما در این درس کاملا متفاوت با کنترل خطی است. در کنترل مدرن اکثر محاسبات ما در فضای ماتریسی می باشد بنابراین دانستن ریاضیات مربوط به ماتریس ها، از مفاهیم ساده مانند محاسبه دترمینان گرفته تا مباحث پیشرفته تری مانند محاسبه رتبه(rank) ماتریس، مورد نیاز است. بنابراین معمولا در فصل اول این ریاضیات تدریس می گردد و یا در برخی دانشگاه ها درس جبر خطی به عنوان پیش نیاز و یا هم نیاز برای کنترل مدرن در نظر گرفته می شود. برای مشاهده سرفصل هایی که در درس کنترل مدرن تدریس می گردد به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

نحوه تدریس با توجه به خواست و نیاز دانشجویان محترم خواهد بود. بدین معنی که در صورت نیاز به تدریس مبحث یا مباحث خاصی در درس ریاضی عمومی 2، تنها همان مبحث یا مباحث با توجه خواسته دانشجویان ارائه می گردد؛ و یا تدریس صرفا از روی جزوه دانشگاه دانشجویان انجام می‌پذیرد. همچنین اگر در مورد مباحث مطرح شده در هر جلسه سوال یا اشکالی وجود داشته باشد، دانشجویان می‌توانند سوالات خود را به صورت تلفنی با اینجانب مطرح کنند.

محل تشکیل کلاس‌ها در تهران و کرج خواهد بود که می تواند در منزل خود افراد باشد و یا به صورت توافقی محل کلاس تعیین می‌گردد.

هزینه کلاس به صورت کاملا توافقی خواهد بود و برای اطلاع از هزینه و یا هر سوال دیگر، می‌توانید با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.

تلفن: 09381001326

 Email: m_kahali_m@yahoo.com

موفق باشیدلبخند


فصل اول: آشنایی با مفاهیم جبر خطی و مقدمات ریاضی

فضاهای برداری

ترکیبهای خطی و پایه ها

تغییرپایه در فضای nبعدی

نگاشتهای خطی و ماتریس ها

دستگاه معادلات جبری خطی

ماتریس های بلوکی و دترمینان ها

فصل دوم: نمایش سیستم های خطی

نمایش فضای حالت سیستم های خطی و غیر خطی

خطی سازی سیستم های غیر خطی

انتخاب متغیرهای حالت

حل معادلات حالت سیستم های تغییر ناپذیر با زمان

ماتریس انتقال حالت

قطری سازی معادلات حالت و خروجی

محاسبه ماتریس انتقال حالت

محاسبه ماتریس مدال

قطری بلوکی سازی ماتریس حالت با مقادیر ویژه مختلط

قطری بلوکی سازی ماتریس حالت به صورت کانونیکال جردن

صورت کانونیکال جردن

بردارهای ویژه تعمیم یلافته

ماتریس تبدیل به صورت کانونیکال جردن

مدهای سیستم و تجزیه مدال

ساختار ویژه سیستم

فصل سوم: کنترل پذیری و روئیت پذیری

نمایش فضای حالت غیر مینیمال

سیستم های مکانیکی با نیروهای داخلی

تقارن در سیستم ها

حذف قطب و صفر در طراحی جبران سازها

روئیت ناپذیری در سیستم

 کنترل پذیری

آزمون های کنترل پذیری برای سیستم های خطی غیر ناپذیر با زمان

آزمون ماتریس کنترل پذیری

آزمون PBH

تجزیه سیستم های کنترل ناپذیری

روئیت پذیری

ازمون های روئیت پذیری برای سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان

آزمون ماتریس روئیت پذیری

آزمون PBH

تجزی سیستم های روئیت ناپذیر

دوگانگی سیتم های خطی

فصل چهارم : تئوری تحقق

تحقق مینیمال

تحقق سیستم های یک ورودی یک خروجی

تحقق کانونیکال کنترل کننده

تحقق کانونیکال روئیتگر

تحقق کانونیکال روئیت پذیری

تحقق کانونیکال کنترل پذیری

تحقق موازی و سری

تحقق سیستم های یک ورودی چند خروجی

تحقق سیستم های چند ورودی یک خروجی

تحقق سیستم های چند ورودی چند خروجی

فصل پنجم: تحلیل پایداری

تعاریف پایداری

پایداری سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان

بررسی پایداری سیستم های غیرخطی از طریق خطی کردن

روش دوم لیاپانوف

تحلیل پایداری لیاپانوف سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان

فصل ششم: سیستم های کنترل خطی فیدبک حالت

فیدبک حالت در سیستم های یک ورودی و یک خروجی

روش های تعیین بردار بهره فیدبک حالت

اثر فیدبک حالت بر صفرهای سیستم

اثر فیدبک حالت بر کنترل پذیری و روئیت پذیری

فیدبک حالت در سیستم های چند ورودی

جایابی ساختار ویژه

طراحی سیستم های ردیاب با فیدبک حالت

طراحی پیش جبران ساز استاتیکی در مسیر ورودی مرحع

طراحی فیدبک حالت با کنترل انتگرال

فصل هفتم: روئیتگرهای خطی و طراحی جبران کننده

ساختار و خواص روئیتگرها

روئیتگرهای مرتبه کاهش یافته

طراحی سیستم های کنترل خطی فیدبک حالت  با روئیتگر

ساختار سیستم کنترل خطی فیدبک حالت  با روئیتگر مرتبه کامل

ساختار سیستم کنترل خطی فیدبک حالت  با روئیتگرهای مرتبه کاهش یافته

طراحی جایابی طقب روئیتگر از طریق تابع تبدیل

خلاصله ای از فرآیند طراحی

فصل هشتم: سیستم های کنترل بهینه خطی

فرموله سازی مساله کنترل بهینه

حل مساله کنترل بهینه خطی به روش دوم لیاپانوف

حل مساله کنترل بهینه خطی به روش حساب تغییرات

استنتاج معادله ریکاتی

پاسخ حالت ماندگار مساله کنترل بهینه خطی

کنترل بهینه خطی درجه دوم با درجه پایداری مقرر شده

فیلترهای کالمن: روئیتگرهای بهینه

مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی

فیلتر کالمن در کنترل فیدبک بهینه

مسعود کحالی مقدم
رتبه اول کارشناسی ارشد برق دانشگاه خواجه نصیر 8 سال سابقه تدریس دروس مهندسی برق استاد حل تمرین در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه خواجه نصیر انجام پروژه‎های مربوط به Simulink & m-file در MATLAB
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :