تدریس دروس دانشگاهی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
» برگزاری کلاس‌های تقویتی ریاضی و فیزیک ویژه تابستان 96 توسط مدرس دانشگاه :: ۱۳٩٦/٤/٢٧
» تدریس ماشین‎های الکتریکی 1 توسط رتبه اول کارشناسی ارشد برق دانشگاه خواجه نصیر :: ۱۳٩٦/٢/٧
» تدریس خصوصی کنترل خطی توسط مهندس کحالی مقدم :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٢
» تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی توسط مهندس کحالی مقدم :: ۱۳٩٥/٩/۳٠
» تدریس خصوصی کنترل مدرن توسط رتبه 1 کارشناسی ارشد یرق خواجه نصیر :: ۱۳٩٥/۱/٢۳
» تدریس فیزیک 2 دانشگاه توسط رتبه اول کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر :: ۱۳٩٤/۱٠/٦
» تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاه :: ۱۳٩٤/۸/٢
» تدریس تخصصی دروس دانشگاهی(مهندسی برق,مکانیک,عمران, کامپیوتر و...) :: ۱۳٩٤/۳/۱۱
» تدریس آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه توسط رتبه اول کارشناسی ارشد مهندسی برق دانش :: ۱۳٩٤/۱/۱٩
» تدریس خصوصی دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد برق :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» تدریس ریاضی 2 توسط رتبه اول کارشناسی ارشد برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی :: ۱۳٩۳/۸/۸
» تدریس فیزیک 1 هالیدی توسط رتبه اول کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر :: ۱۳٩۳/٧/٢٠
» تدریس کنترل فازی توسط رتبه اول کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر :: ۱۳٩۳/٦/۸
مسعود کحالی مقدم
رتبه اول کارشناسی ارشد برق دانشگاه خواجه نصیر 8 سال سابقه تدریس دروس مهندسی برق استاد حل تمرین در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه خواجه نصیر انجام پروژه‎های مربوط به Simulink & m-file در MATLAB
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :