تدریس دروس دانشگاهی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: مسعود کحالی مقدم - ۱۳٩۳/٥/٢٥

تدریس کنترل خطی(اتوماتیک) توسط رتبه اول کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی


در رشته‌های مهندسی بخصوص مهندسی برق، مکانیک و کامپیوتر، کنترل سیستم‌های مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است. برای کنترل هر سیستمی اعم از الکتریکی و یا مکانیکی در درجه‌ی اول مدل کردن سیستم مد نظر است. سپس باید بررسی شود که این سیستم پایدار است یا خیر. پایداری از دیدگاه‌های مختلفی مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ آنچه در درس کنترل خطی مد نظر است این دیدگاه است که سیستم مورد نظر به ازای ورودی‌های محدود، خروجی(های) محدود داشته باشد. بعد از تحلیل پایداری با استفاده از روش‌های مختلف مانند مکان هندسی ریشه‌ها، دیاگرام بد و نایکوئیست می‌توانیم به تحلیل سیستم بپردازیم. اما هدف نهایی از تمام کارهای قبلی این است که بتوانیم با طراحی یک کنترل کننده مناسب، رفتار سیستم مطابق خواسته‌ی ما شود. به عنوان مثال خطا از حد مشخصی بیشتر نشود، حداکثر فراجهش مقدار مشخصی داشته باشد و خروجی در زمان مناسبی به مقداری که ما می‌خواهیم برسد.

درس کنترل خطی شامل فصل‌های زیر می‌باشد:

 • نمایش‌های مختلف سیستم‌های خطی

معادله دیفرانسیل-تابع تبدیل- دیاگرام بلوکی-مسیر گذر سیستم

 • تحلیل پایداری سیستم

پایداری داخلی

پایداری BIBO(ورودی محدود-خروجی محدود)

معیار پایداری راث

 • تحلیل پاسخ گذرا

سیستم‌های مرتبه اول

سیستم‌های مرتبه دوم

 • تحلیل پاسخ حالت دائمی

محاسبه خطای حالت دائمی به ورودی مبنا

محاسبه خطای حالت دائمی به ورودی اغتشاش

بررسی مرتبه‌ی سیستم‌ها

 • تحلیل و طراحی در حوزه‌ی زمان

مکان هندسی ریشه‌ها

ترسیم مکان هندسی ریشه‌ها

 • تحلیل و طراحی در حوزه‌ی فرکانس

پاسخ فرکانسی سیستم‌های LTI

نمودار قطبی

نمودار نیکولز

نمودار Bode

معیار پایداری نایکوئیست

پایداری نسبی

پاسخ فرکانسی سیستم حلقه بسته

 • فضای حالت

نمایش سیستم‌ها در فضای حالت

تحلیل پایداری در فضای حالت

پاسخ گذرا وحالت دائمی در فضای حالت

 

نحوه تدریس با توجه به خواست و نیاز دانشجویان محترم خواهد بود. بدین معنی که در صورت نیاز به تدریس مبحث یا مباحث خاصی در درس کنترل خطی، تنها همان مبحث یا مباحث با توجه خواسته دانشجویان ارائه می گردد؛ و یا تدریس صرفا از روی جزوه دانشگاه دانشجویان انجام می‌پذیرد. همچنین اگر در مورد مباحث مطرح شده در هر جلسه سوال یا اشکالی وجود داشته باشد، دانشجویان می‌توانند سوالات خود را به صورت تلفنی با اینجانب مطرح کنند.

محل تشکیل کلاس‌ها در تهران و کرج خواهد بود که می تواند در منزل خود افراد باشد و یا به صورت توافقی محل کلاس تعیین می‌گردد.

هزینه کلاس به صورت کاملا توافقی خواهد بود و برای اطلاع از هزینه و یا هر سوال دیگر، می‌توانید با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.

تلفن: 09381001326

Email: m_kahali_m@yahoo.com

موفق باشیدلبخند

نویسنده: مسعود کحالی مقدم - ۱۳٩۳/٥/٢٥

تدریس فیزیک 2 دانشگاه توسط رتبه اول کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

با توجه به اینکه درس فیزیک 2 در دانشگاه اهمیت بسیاری در رشته‌های مهندسی دارد، و در رشته‌های مختلف مهندسی و علوم پایه زیر بنای سایر دروس می‌باشد، به دانشجویان توصیه می‌شود که این درس را به صورت مفهومی یاد بگیرند. آنچه باعث پیچیده شدن درس فیزیک 2 می‌گردد، مطرح شدن سوالات به صورت پارامتری است که تا حدودی برای دانشجویان نا آشناست. ولی با آموزش درست و تمرین و تلاش می‌توان در این درس به تسلط کافی دست یافت. سرفصل‌های این درس عبارتند از:

 • فصل اول بار و ماده
 • فصل دوم میدان الکتریکی
 • فصل سوم قانون گاوس
 •  فصل چهارم پتانسیل الکتریکی
 • فصل پنجم خازن ها و دی الکتریک
 • فصل ششم جریان الکتریکی
 • فصل هفتم مدارهای الکتریکی
 • فصل هشتم میدان مغناطیسی ۱
 • فصل نهم میدان مغناطیسی ۲

 

 

نحوه تدریس با توجه به خواست و نیاز دانشجویان محترم خواهد بود. بدین معنی که در صورت نیاز به تدریس مبحث یا مباحث خاصی در درس فیزیک عمومی 2، تنها همان مبحث یا مباحث با توجه خواسته دانشجویان ارائه می گردد؛ و یا تدریس صرفا از روی جزوه دانشگاه دانشجویان انجام می‌پذیرد. همچنین اگر در مورد مباحث مطرح شده در هر جلسه سوال یا اشکالی وجود داشته باشد، دانشجویان می‌توانند سوالات خود را به صورت تلفنی با اینجانب مطرح کنند.

محل تشکیل کلاس‌ها در تهران و کرج خواهد بود که می تواند در منزل خود افراد باشد و یا به صورت توافقی محل کلاس تعیین می‌گردد.

هزینه کلاس به صورت کاملا توافقی خواهد بود و برای اطلاع از هزینه و یا هر سوال دیگر، می‌توانید با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.

تلفن: 09381001326

 Email: m_kahali_m@yahoo.com

 موفق باشید لبخند

 

نویسنده: مسعود کحالی مقدم - ۱۳٩۳/٥/٢٤

تدریس فیزیک 1 دانشگاه توسط رتبه اول کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

با توجه به اینکه درس فیزیک 1 در دانشگاه اهمیت بسیاری در رشته‌های مهندسی دارد، و در رشته‌های مختلف مهندسی و علوم پایه زیر بنای سایر دروس می‌باشد، به دانشجویان توصیه می‌شود که این درس را به صورت مفهومی یاد بگیرند. آنچه باعث پیچیده شدن درس فیزیک 1 می‌گردد، مطرح شدن سوالات به صورت پارامتری است که تا حدودی برای دانشجویان نا آشناست. ولی با آموزش درست و تمرین و تلاش می‌توان در این درس به تسلط کافی دست یافت. مطالب درس در دو بخش مکانیک و ترمودینامیک مطرح می شوند:

 

 • مکانیک:

اندازه گیری

 بردارها

 سینماتیک یک و دو بعدی

 قوانین نیوتون

 نیروی اصطکاک

 کار و انرژی

 پایستگی انرژی

 سیستم های ذرات و مرکز جرم

 برخورد

سینماتیک دورانی

 دینامیک دورانی

 

 • ترمودینامیک:

قانون صفرم، اول و دوم ترمودینامیک

 نظریه جنبشی گازها

 

نحوه تدریس با توجه به خواست و نیاز دانشجویان محترم خواهد بود. بدین معنی که در صورت نیاز به تدریس مبحث یا مباحث خاصی در درس فیزیک عمومی 1، تنها همان مبحث یا مباحث با توجه خواسته دانشجویان ارائه می گردد؛ و یا تدریس صرفا از روی جزوه دانشگاه دانشجویان انجام می‌پذیرد. همچنین اگر در مورد مباحث مطرح شده در هر جلسه سوال یا اشکالی وجود داشته باشد، دانشجویان می‌توانند سوالات خود را به صورت تلفنی با اینجانب مطرح کنند.

محل تشکیل کلاس‌ها در تهران و کرج خواهد بود که می تواند در منزل خود افراد باشد و یا به صورت توافقی محل کلاس تعیین می‌گردد.

هزینه کلاس به صورت کاملا توافقی خواهد بود و برای اطلاع از هزینه و یا هر سوال دیگر، می‌توانید با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.

تلفن: 09381001326

 Email: m_kahali_m@yahoo.com

 موفق باشید.

نویسنده: مسعود کحالی مقدم - ۱۳٩۳/٥/٢٤

تدریس ریاضی 2 دانشگاه توسط رتبه اول کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

با توجه به اینکه درس ریاضی 2 در دانشگاه اهمیت بسیاری در رشته‌های مهندسی دارد و در دروس ترم‌های بعدی در رشته‌های مختلف بسیار کاربردی می‌باشد، به دانشجویان توصیه می‌شود که این درس را به صورت مفهومی یاد بگیرند. جدید بودن مباحثی که در ریاضی 2 مطرح می‌شود باعث شده که این درس تا حدودی دشوار به نظر برسد. ولی با آموزش درست و صد البته تلاش دانشجویان می‌توان در این درس به تسلط رسید. سرفصل ریاضی عمومی 2 شامل موارد زیر می‌باشد:

 

 • توابع برداری:

بردارها در صفحه و فضا، نمایش دکارتی بردارها، ضرب اسکالر، نقطهای و برداری، ضرب سه گان، خط و صفحه، توابع برداری، حد و پیوستگی و مشتق توابع برداری، منحنی های پارامتری، بردارهای سرعت، یکه ی مماس، یکه ی قایم و قایم دوم، خط مماس و صفحه قائم، تابع طول قوس و پارامتر طبیعی یک منحنی، انحنا و مرکز انحنا

 

 • توابع چند متغیره:

نمودار یک تابع چند متغیره، رویه های (سطوح) استوانه ای، دوار و درجه 2، حد و پیوستگی توابع چند متغیره، حد بر روی مسیرها، مشتقات جزئی مرتبه اول و مراتب بالاتر، مشتق پذیری، قاعده ی زنجیری، مشتق سویی، صفحه ی مماس و خط عمود بر رویه، اکسترمم نسبی، مقید و مطلق توابع چند متغیره

 

 • انتگرال های چند گانه:

انتگرال دو گانه، محاسبه ی انتگرال دو گانه برای نواحی ساده، قضیه ی ژاکوبی (تغییر متغیر)، انتگرال دو گانه در دستگاه مختصات قطبی، انتگرال سه گانه، انتگرال سه گانه بر روی نواحی ساده، تغییر متغیر در انتگرال سه گانه، انتگرال سه گانه در دستگاه های مختصات استوانه ای و کروی

 

 • آنالیز برداری:

انتگرال های خط نسبت به طول قوس، انتگرال های خط نسبت به بردار وضعیت، قضیه ی گرین (در صفحه)، انتگرال رویه (سطح)، قضیه ی گوس (دیورژانس)، قضیه ی استوکس

 

نحوه تدریس با توجه به خواست و نیاز دانشجویان محترم خواهد بود. بدین معنی که در صورت نیاز به تدریس مبحث یا مباحث خاصی در درس ریاضی عمومی 2، تنها همان مبحث یا مباحث با توجه خواسته دانشجویان ارائه می گردد؛ و یا تدریس صرفا از روی جزوه دانشگاه دانشجویان انجام می‌پذیرد. همچنین اگر در مورد مباحث مطرح شده در هر جلسه سوال یا اشکالی وجود داشته باشد، دانشجویان می‌توانند سوالات خود را به صورت تلفنی با اینجانب مطرح کنند.

محل تشکیل کلاس‌ها در تهران و کرج خواهد بود که می تواند در منزل خود افراد باشد و یا به صورت توافقی محل کلاس تعیین می‌گردد.

هزینه کلاس به صورت کاملا توافقی خواهد بود و برای اطلاع از هزینه و یا هر سوال دیگر، می‌توانید با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.

تلفن: 09381001326

 Email: m_kahali_m@yahoo.com

موفق باشیدلبخند

نویسنده: مسعود کحالی مقدم - ۱۳٩۳/٥/٢٤

تدریس ریاضی 1 دانشگاه توسط رتبه اول کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 در ریاضی 1 بسیاری از مطالبی که در طول دوره‌ی دبیرستان با آن‌ها آشنا شده‌ایم مجددا مطرح می‌شود. آنچه که باعث می‌شود این درس کمی دشوار به نظر آید این است که تمامی مباحث به صورت کلی بیان می‌شوند؛ به این معنا که در دبیرستان تنها حالت‌های خاصی از این مباحث را خوانده بودیم. مثلا در حد گرفتن! در دبیرستان تنها از یک جهت به مقدار مورد نظر نزدیک می‌شدیم ولی در ریاضی 1 از تمامی جهات. همچنین با روش‌های مختلف انتگرال گرفت آشنا می‌شویم که تا حدودی برای دانشجویان سخت است.

 

اما نکته‌ای که کاملا جدید است بحث اعداد مختلط و قسمت موهومی اعداد است. در ریاضی 1 می‌آموزیم که هر عدد می‌تواند دارای دو قسمت حقیقی و موهومی باشد. به این ترتیب برای نمایش یک عدد موهومی باید از صفحه مختصات استفاده کنیم و قسمت حقیقی را روی محور افقی و موهومی را روی محور عمودی مشخص می‌کنیم.

درزیر سر فصل‌های ریاضی 1 را مشاهده می‌فرمایید:

 

 

 • دستگاه‌های مختصات
 • اعدا مختلط
 • تابع(حد، پیوستگی و مشتق و کاربردهای آن‌ها)
 • قضیه رل و قضیه میانگین
 • بسط تیلور
 • انتگرال (انتگرال توابع پیوسته و قطعه پیوسته، قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال، تابع اولیه، روشهای تقریبی برآورد انتگرال و ...)
 • کاربرد‌های انتگرال(محاسبه مساحت و حجم و طول منحنی و گشتاور و مرکز ثقل و کار و... در مختصات دکارتی و قطبی)
 • روشهای انتگرالگیری (تغییر متغیر، جزء به جزء، تجزیه کسرها، تغییر متغیرهای خاص مانند مثلثاتی، رادیکالی و ...)
 • انتگرالهای نامتناهی و ناسره
 • سریهای عددی و آزمونهای نسبت، ریشه وانتگرال برای سری های مثبت, همگرایی مطلق و مشروط، آزمون لایپنیتز برای سریهای متناوب
 • سریهای توان، شعاع و بازه همگرایی، مشتق و انتگرال سری های توان، چندجمله ایها و سریهای تیلور محاسبه و تقریب با چندجمله ای ها و سری های تیلور
 • قضیه تیلور

نحوه تدریس با توجه به خواست و نیاز دانشجویان محترم خواهد بود. بدین معنی که در صورت نیاز به تدریس مبحث یا مباحث خاصی در درس ریاضی عمومی 1، تنها همان مبحث یا مباحث با توجه خواسته دانشجویان ارائه می گردد؛ و یا تدریس صرفا از روی جزوه دانشگاه دانشجویان انجام می‌پذیرد. همچنین اگر در مورد مباحث مطرح شده در هر جلسه سوال یا اشکالی وجود داشته باشد، دانشجویان می‌توانند سوالات خود را به صورت تلفنی با اینجانب مطرح نمایند.

محل تشکیل کلاس‌ها در تهران و کرج خواهد بود که می تواند در منزل خود افراد باشد و یا به صورت توافقی محل کلاس تعیین می‌گردد.

هزینه کلاس به صورت کاملا توافقی خواهد بود. برای اطلاع از هزینه و یا هر سوال دیگر، می‌توانید با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.

تلفن: 09381001326

Email: m_kahali_m@yahoo.com

موفق باشیدلبخند

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: مسعود کحالی مقدم - ۱۳٩۳/٥/٢٤

تدریس دروس پایه:‏

تدریس دروس اصلی:

تدریس دروس اختصاصی:
***************************************************************
 توسط رتبۀ یک دورۀ کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
***************************************************************
رزومه: ‏
-تدریس فیزیک 1و2 دورۀ کارشناسی و ریاضیات کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مهندسی برق، مکانیک، عمران و‎ ...‎
-تدریس خصوصی کنترل(خطی،فازی و عصبی) و مدار 1و2 دورۀ کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های برق و مکانیک‎.‎
-حل تمرین دروس ریاضی، مدار و کنترل در مقطع کارشناسی ارشد.‏
-9 سال تدریس ریاضیات دبیرستان(ریاضی1 ، ریاضی2 و حسابان) و حساب دیفرانسیل و انتگرال و کنکور
-9 سال تدریس فیزیک1 ، 2 و 3 دبیرستان(ریاضی و تجربی) و پیش دانشگاهی و کنکور
-انجام پروژه‎های مربوط به Simulink & m-file در MATLAB

تلفن: 09381001326

Email: m_kahali_m@yahoo.com

مسعود کحالی مقدم
رتبه اول کارشناسی ارشد برق دانشگاه خواجه نصیر 8 سال سابقه تدریس دروس مهندسی برق استاد حل تمرین در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه خواجه نصیر انجام پروژه‎های مربوط به Simulink & m-file در MATLAB
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :